IJPS Özel Sayı Çağrısı

IJPS Özel Sayı Çağrısı

2000’li yıllarda, enerji güvenliğinin ilişkili olduğu pek çok üst ve alt politika alanında oldukça dinamik bir gündem ortaya çıkmıştır. Son üç yıllık süreçte yaşanan gelişmeler ise bu dinamik gündem içerisinde özel bir yere sahiptir. Pandemi süreci ve sonrasında Ukrayna-Rusya krizi, enerji güvenliği açısından da bir kriz dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bir taraftan, ödenebilir fiyatlara, sürdürülebilir enerji tedariği ve arz coğrafyalarının güvenilirliği tartışmalı bir hale gelirken, diğer taraftan iklim politikaları, birincil enerji kaynaklarının kullanımını tartışmaya açmış, siber güvenlik ve enerji güvenliği ilişkisi ise enerji güvenliğini dijital dönüşüm perspektifinden tartışmayı zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak Mayıs ve Ekim aylarında yayınlanan International Journal of Politics and Security’nin, Aralık 2022’de “Enerji Güvenliği” özel sayısıyla okuyucuları ile buluşması planlanmıştır. Söz konusu özel sayı için 1 Ağustos 2022 tarihine kadar aşağıdaki başlıklarda araştırma makalelerinizi bize iletebilirsiniz.  Makale Göndermek için linke tıklayınız

Konu Alt Başlıkları

  • Enerji Güvenliği ve Enerji Diplomasisi
  • Uluslararası İlişkilerde Güncel Gelişmeler ve Enerji Güvenliği
  • Enerji Jeopolitiğinde Güncel Gelişmeler ve Enerji Güvenliği
  • İklim Politikaları ve Enerji Güvenliği
  • Siber Güvenlik ve Enerji Güvenliği
  • Enerji Dönüşümünde Kritik Mineraller ve Enerji Güvenliği

Konuk Editörler: Dr. Öğrt. Üyesi Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU (KTO Karatay Üniv. / KONYA)

                            Dr. Öğrt. Üyesi Anıl Çağlar ERKAN (Mehmet Akif Ersoy Üniv. / BURDUR)

Paylaşın

Yorum (0)

Yorum bırak