Amaç ve Görev

Amaç ve Görev

Amacımız: Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları alanında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar için ortak bir platform oluşturarak uluslararası politika/güvenlik çalışmalarının gelişimini desteklemek ve bilime hizmet etmektir.
Hedefimiz: Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları alanında uluslararası tanınırlığı olan bir sivil düşünce kuruluş olmak
      

Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (INPOLSEC-IPS) 2020 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Tüzüğünde ifade edilen INPOLSEC’in özel amacı, uluslararası güvenlik çalışmalarının gelişimini desteklemek ve tüm dünyadaki uzmanlar ve öğrenciler arasında akademik ağlar oluşturarak evrensel bilime hizmet etmektir.

INPOLSEC’in nihai amacı ise, Batı merkezciliğinin literatürdeki baskılayıcı etkisini azaltmak için Doğu’nun ve Güney’in katkısıyla güvenlik literatürünü güçlendirmektir. Bu bağlamda, intpolsec.org herkesin katılabileceği kapsayıcı ve küresel bir güvenlik çalışmaları topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir. Gelişmekte olan ve yerleşik demokrasilerde akademisyenler arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve siyaset biliminin gelişmesi için gereken akademik özgürlükleri desteklemeyi bir görev olarak kabul ediyoruz.

INTPOLSEC, tüm dünyada kongre düzenlemeyi ve dünyanın dört bir yanından meslektaşlarla ilişki kurmak için her türlü akademik aktiviteyi desteklemeyi amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası derneklerin uzman alt grupları ile birlikte dünya çapında beceri ve kaynak havuzunu teşvik etmek için araştırma komiteleri ile işbirliği yapmayı hedefliyoruz.

INTPOLSECT'in Akademik yayın şemsiyesi, önde gelen dergi International Journal of Politics and Security (IJPS) ve INTPOLSEC Publishing'i kapsamaktadır. IJPS, güvenlik araştırmaları için meslektaş değerlendirme platformudur ve INTPOLSEC Publishing, bu alandaki özgün ve öncü çalışmaların yayıncısıdır.

INTPOLSEC Web Portalı aynı zamanda dünyanın farklı yerlerindeki siyaset bilimcilerinin ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlamaktadır.

INTPOLSEC’in güvenlik çalışmalarını ve siyaset bilimini destekleme ve geliştirme küresel misyonunun bir parçası olarak, IPS Akademisi tarafından yaz okulları veya eğitim programları düzenlemeyi amaçlıyoruz.

Özetle INTPOLSEC, Kuzey ve Güney ile Doğu ve Batı'dan bilim adamlarını birbirine bağlayarak evrensel bilgi inşa ederek uluslararası politika ve güvenlik literatürünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

INTPOLSEC’in Alt kuruluşları

IJPS: International Journal of Politics and Security

INTPOLSEC Publishing (IPS Yayınları)

INTPOLSEC Academy (IPSAkademi)

İLKELERİMİZ

Bilimsellik

Bilimin evrensel ilkeleri ve uygulaması intpolsec.org'un tüm etkinliklerine rehberlik eder

Çeşitlilik

Çeşitlilik ilkesi, inpolsect.org'un tüm faaliyetlerinde cinsiyet, yaş, etnik köken, din ve değerler dahil olmak üzere her türlü farklılığa saygı göstermesini kapsar.

Saygı,

Saygı ilkesi, üyelerinin faaliyetleri sırasında kişisel haklarını ve bilgilerini korumak, rızaları olmadan kendileri ile ilgili herhangi bir işlem yapmamak, derneği üyelik sırasında belirtilen amaçların dışına çıkarmamaktır.

Şeffaflık

Şeffaflık ilkesi, Derneğin tüm faaliyetlerinin üyelerinin ve kamuoyunun erişimine açık olmasıdır.

Dürüstlük

Dürüstlük ilkesi, inpolsect.org'un tüzükte belirtilen alanlar dışında faaliyet yürütmemesi, tüm faaliyetlerde ilkelere bağlı kalması, faaliyetler ile ilgili seçim ve tercihlerde liyakat ilkesine bağlı kalmasıdır.

Paylaşın

Yorum (0)

Yorum bırak