SSS

Sıkça Sorulan Sorular


Cevap - 1 INTPOLSEC Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları alanında araştırmalar yapan akademisyenler için ortak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Cevap - 2 Uluslararası Politika ve Uluslararası Güvenlik alanlarında çalışan akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve bu alanla ilgili bürokratlar INTPOLSEC'e üye olabilirler.

Cevap-3 INTPOLSEC hiç bir resmi kuruluş ile bağı olmayan tamamen bağımsız, sivil bir düşünce kuruluşudur.

Cevap-4 INTPOLSEC'in gelirleri üye aidatlarından ve bağışlardan oluşmaktadır.

Cevap-5 INTPOLSEC Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Dernekler Sistemine, Avrupa Konseyi Sivil Toplum Kuruluşlarına ve TÜBİTAK'a kuruluş olarak kayıtlıdır.

Cevap 6- INTPOLSEC üyeliği yabancı gerçek kişilere açık olduğu gibi, dernek uluslararası işbirliğine de açıktır.